A teleházmozgalomról talán felesleges beszélnünk. A bemutatás helyett álljon itt néhány link, mellyel az egyre inkább kiterjedt hálózat szolgáltatásai elérhetők.

http://www.telehaz.hu

http://magazin.telehaz.hu

http://www.mindentudo.hu

http://helyi.mindentudo.hu

http://www.telefalu.hu

 

Külön figyelemre érdemes, a Telefalu kezdeményezés, mely a területen érintettek továbbképzését, tudományos munkájuk segítését tűzte ki célként. Kedvcsinálónak álljon itt Gáspár Mátyás néhány sora, mellyel üdvözli a telefalu.hu látogatóit!

Tisztelt Olvasók, Látogatók!

A Magyar Teleház Szövetség honlapjának http://www.telehaz.hu Ki-kicsoda rovatából ismerheti meg a tisztelt olvasó munkásságomat. A Szövetség elnöki teendői mellett - az Elnökség támogatásával és jóváhagyásával, önkéntes munkával - vállaltam, hogy három témakörrel személyesen foglalkozom és segítem a mozgalom fejlődését. E megbizatásaim a következők:

  • a digitális esélyegyenlőség megteremtését szolgáló programok,
  • a teleházasok képzése, a közösségi informatika tudományos kutatása és eredményeinek hasznosítása,
  • a teleház mozgalom nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a Teleház Szövetségek Európai Uniójának megszervezése.

E célkitűzéseket, tevékenységeket és programokat is segíti ez a szakmai információforrás, amely - szándékom szerint - a közösségi informatikát művelő szakmai közösség szervezetektől független felülete. Szeretném, ha az új szakma - közösségi informatika, informatikus - kialakulását, fejlődését támogató igyekezetembe minél többen bekapcsolódnának, önkéntes tevékenység keretében gyarapítanák tudáskincsünket, amihez e közös felülettel szeretnék hozzájárulni.

A TeleFalu honlap a kisközösségek helyi információs társadalom  kezdeményezéseiről szól. Fórumot ad mindenkinek, aki ehhez hozzá kíván szólni, járulni. A honlapot és szolgáltatásait folyamatosan javítjuk, fejlesztjük tovább, saját ötleteink és a látogatók, bekapcsolódók javaslatai alapján, a Csákberényi Teleház munkatársainak - Asztalos Zoltán és Asztalos Gergő - segítségével (http://www.csakbereny.hu). A témával intenzíven foglalkozó kollégáknak, a jó megoldások megvalósítóinak a honlaphoz közvetlen hozzáférést adunk. Várjuk az együttműködőket, mindenkit, aki ezen a fórumon is elő kívánja segíteni a kisközösségek beépülését az információs társadalomba. A cikkeket, információkat, képeket - egyelőre - a gaspar.matyas@axelero címre várja a honlap gazdája: Gáspár Mátyás.

 

 

Az itt közölt tartalmak a szerzők magánvéleményét tükrözik, akik felelősséget viselnek minden közleményért. A hírekben, cikkekben előforduló szervezetek említése, azokra való hivatkozás nem fejezi ki szükségképpen a szóban forgó intézmények véleményét. A közösségi informatika e felületén publikálók hozzájárulnak ahhoz, hogy anyagaikat más honlapok - a forrásra való hivatkozással és a - szabadon, térítés nélkül átvegyék. A honlapgazda kéri az anyagok átvevőit, hogy - ha az adott felületrész azt lehetővé teszi - tüntessék fel a TeleManó logo-t is. 

 

A TeleManó figura számomra sokmindent jelent. Szeretném, ha szimbólumává válna mindazoknak az értékeknek, amit ezzel a honlappal is képviselni szeretnék a velem társulókkal egyetemben. A TeleManó megjeleníti számomra a kisközösségek információs társadalmának gyermeki kíváncsiságát, jövőbe vetett bizalmát, kreativitását, a helyi csodák lehetőségét, a vidámságot és a humort, az aktivitást, a jóságot és a bölcsességet. A TeleManó logo használatát szívesen engedem át mindenkinek, aki mindehhez e felületen is hozzájárul, segíti, hirdeti, képviseli mindezt a kisközösségek boldogulása érdekében, globalizálódó világunkban, az információs társadalom lehetőségeinek egyre jobban kiteljesedő használatával.

Kedves Látogató!

Honlapunkon sok webhivatkozást talál, ez legfontosabb eszköze "hálónavigációnak". Nem ritka, hogy a linkek "elromlanak", a honlapok átalakulnak. Ezt nehéz követni, bár törekszünk rá. Ilyenkor a következő lehet a teendő:

- elindulni a címben visszafelé, s a honlap"magasabb" szintein tájékozódni,

- a téma címszavai, a honlapgazda neve alapján az új forrás, hely megkeresése.

Köszönettel vesszük, ha ilyen esetekről a Fórumban értesít bennünket, s így a hibát mi is ki tudjuk javítani.