E-government alapítvány - A közigazgatás modernizációjáért

Alapító: Dr. Máthé Gábor
főiskolai tanár (BCE Közigazgatástudományi Kar)
egyetemi docens, dékán  (KGRE  állam- és jogtudományi Kar)

Védnökök:
Dr. Lőrincz Lajos
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Dr. Kovács Árpád
Az Állami Számvevőszék elnöke

A Kuratórium elnöke: Dr. Tózsa István
tanszékvezető főiskolai tanár (BCE Közigazgatástudományi Kar)

Főbb adatok:

Adószám: 18106606-1-41
Bankszámlaszám: 11711041-20858520
Nyilvántartási szám: 16.Pk.60.311/2002/2