Online Magyarország
Települések
Kistérségek
Régiók
Keresések
Befektetőknek, kivitelezőknek
(ajánlatok és ajánlatkérések)
 
Portfólió
(cégek, intézmények, civil szervezetek a településen)
 
Turisztikai vonzerőleltár
(látnivalók és rendezvények)
 
Versenyképesség
(települések statisztikai adatbázisa)
 
TÖOSZ online
(az önkormányzati szövetség hírei)
 
 
 
Új Magyarország Fejlesztési Terv
(2007-2013 nyertes pályázatok)
Web-tér menedzser
belépés
regisztrált felhasználóknak
Államigazgatás

Állatbarát

Állattartás

Balaton

Befektetés

Belföld

Beruházás

Biztosítás

Cégvilág

Civil hírek

Család

Egészségügy / szociális intézmények

Egyesület

Elektronikus ügyintézés

Elemzések, tanulmányok

Életmód

Energiagazdálkodás

Építési ügyek

Építőipar

Érdekességek

Események

EU információk

EU pályázatok

e-ügyintézés

Felhívás

Felmérések

Fiatalok

Fizikai Tudományok

Foglalkozás egészségügy

Gasztronómia

Gazdasági hírek

Gazdaságpolitika

Gyermeknevelés

Hazai sport

Helyi önkormányzat

Helytörténet

Információ

Informatika

Ingatlan

Innen-onnan

Jegyzet

Karrier

Képviselők hírei

képviselő-testület

Kiállítások, konferenciák

Kistelepülések

Kistérségek

Kitüntetés

Koncert

Kórház, klinika vagy egészségügyi centrum

Kormányrendeletek

Kormányzati hírek

Költségvetés

Környezetvédelem

Közbiztonság

Közérdekű információk

Közlekedés

Közlekedési információk

Közműépítés

Kulturális programok

Miniszterelnök

Minisztériumok

Moziműsor

Műszaki Tudományok

Nemzeti Fejlesztési Terv

Nemzetiségi ügyek

Nemzetközi sport

Népművészet

Nyugdíjasoknak

Oktatás

Olimpia

Pályázatok

Pedagógia

Pénzügyek

Piackutatás

Polgári védelem

Politika, közélet

Portré

Regionális programok

Rendezvény

Rendőrségi hírek

Sport / fittness / szabadidő

Sportrendezvény

Statisztika

Szabadidő

Szociális ügyek

Szociálpolitika

Távközlés

Törvény, rendelet, szabályozás

Tudományos hírek

Tudósítás

Turizmus

Ünnepségek

Vélemények


Gödöllő turisztikai háttere

Gödöllő turisztikai háttere

Mielőtt részletesebben elkezdeném szerkeszteni a rovatot, szeretném, ha a köztudatba is bekerülne a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Fősikolája, prof.dr. Lengyel Márton rektor úr igazgatása alatt. Bővebb információ megtalálható a www.hff.hu weblink alatt.

Főiskolai tanulmányaim hatodik szemeszterében határoztam el, hogy szülővárosomról nyújtok be szakdolgozatot. Majd kis idő elteltével újabb témák merültek fel bennem, amelyeket alkalmasnak láttam diplomamunkának, amit a TDK keretein belül prezentáltam is, bár rengeteg kétely, és a szakirodalom szűkössége vagy annak hiánya, valamint a városom iránt érzett lojalitás arra késztetett, hogy a fent nevezett témát vezessem fel szakdolgozat formájában. Hónapokon át tartó, hosszas gondolkodás után döntöttem csak így.
Számos ötlet született meg a fejlesztés lehetőségéről, néhány meg is valósult közülük, az esetek többségében azonban az ötletek további átgondolásra, elemzésre, valamint megvalósulásra szorulnak.
További érv ezen téma kiválasztása mellett az volt, hogy a Gödöllő mellett működő Lázár Lovasparkban töltöttem el három hónapot gyakornokként, utána pedig a Gödöllői Királyi Kastély Kht. keretein belül az értékesítési és marketing részlegen tevékenykedve fejeztem be az utolsó gyakorlati hónapot.
Ennyi idő elegendő volt ahhoz, hogy részletesebb betekintést nyerjek a társaságok működésébe, megismerjem annak minden szépségét, s egyben hibáját.
Szakmai gyakorlatom ideje alatt számos hibát vettem észre, mely a turizmus rovására mehet, s mivel Gödöllőn élek, minden nap tapasztalom az itt előforduló jelenségeket, legyen az akár pozitív vagy negatív. A személyes átélés, a városhoz való kötődésem az egyik főbb mozgatórugója szakdolgozatom témájának kiválasztásában, s annak megírásában.
Dolgozatomban szeretném feltérképezni a lehetséges problémákat, melyek a helyi turizmus alakulásában szerepet kapnak.
Elsősorban kérdőívek segítségével szeretnék rálátást kapni a kis-és középvállalkozások helyzetére, problémáira, esetleges javaslataira.
A jelenlegi helyi turizmus működését akadályozó tényezők feltérképezésén túl a következő általános hipotéziseket szeretném felállítani, melyeket a későbbiek során bővebben kifejtek.
Általánosan feltételezem, hogy a vizsgálandó vállalkozások zöme elutasítja a válaszadást, csak kis része lesz hajlandó együttműködni. Ennek oka a szakma iránti érdektelenség és a mindenkori profitmaximalizáláson való hangsúly. Az elutasítók nagy része adatainak illetéktelen kezekbe kerülésétől tarthat.
Továbbá feltételezhető, hogy a turizmusban sok kis-és középvállalkozás játszik szerepet, nagy részük rendelkezik saját (ha nem is színvonalas) honlappal, egyaránt megfordul külföldi és belföldi vendég a körükben.
A helyi idegenforgalomban működő gazdasági társaságok általában elégedettek lehetnek munkaerejükkel, ezért a fluktuáció mértéke sem lehet jelentős.
Az innovációra való hajlandóság a társaságok nagy részénél megvan, viszont akadály lehet annak megvalósítása leginkább financiális okok miatt.
Valószínűsíthetően tisztában vannak az EU és az állam nyújtotta támogatások lehetőségeivel, ám a legfrissebb információk talán csak megkésve jutnak a vállalkozók tudomására.
Feltételezésem szerint a társaságok komoly hangsúlyt fektetnek a marketingre, azonban a vizsgálni kívántak zöme elsősorban helyi, esetleg országos szinten folytatnak marketing tevékenységet.
Ami az állami ellenőrzést illeti, úgy gondolom, ezekre a kérdésekre már nem szívesen válaszolnak, hiszen kényes témaként merülhet fel.
A lehetséges problémák közé tartozhatnak azok a tényezők, melyek a vállalkozások működésével szorosan összefüggnek, úgy mint a költségek, az állami adóterhek, járulékok, beszállítói árak, az elmúlt évben történt kedvezőtlen alakulások (nehéz gazdasági helyzet, októberi zavargások).
Végül a legfontosabb általános hipotézisem, hogy a gazdálkodók szívesen vennék a további felméréseket, hogy hallassák hangjukat a szakmában.
Előzetes kutatásaim során sajnos nem találtam olyan irodalmat, mely a helyi turizmusban részt vevő vállalkozások működéseiről szólna, ezáltal csak elképzelésünk lehet a kis-és középvállalkozások helyzetéről, állapotáról, és az idegenforgalomban elfoglalt státuszáról.
Nem ismerjük meg véleményüket, ami az adózást, a további fejlesztést, a munkaerő-foglalkoztatást illeti.
A város problémáit nem ismerjük meg behatóbban, így nem találunk rá megoldási javaslatokat, és nem esik szó az idegenforgalomban is sajnos egyre gyakrabban előforduló feketeforgalomról és az illegálisan való foglalkoztatásról. Ennek kialakulása valószínűsíthetően az állami szabályozásból ered, ami az adók és járulékok emelkedéséből származik.
Köztudott, hogy nem csupán a vállalkozások határozzák meg egy város idegenforgalmát, hanem jelentős szerepet tölt be a helyi lakosság is. Ez leginkább a magatartásukban, és az idegen nyelvi képességeikben, az idegenekhez való hozzáállásukban mutatkozik meg.
Nem esik szó a kisebbségnek a helyi életben elfoglalt nehéz helyzetéről sem, akik szintén szerepet kapnak a város életében, mely akár közvetlenül is érintheti a turizmust.
Az önkormányzat hatalmas befolyással van az idegenforgalomra, még a legapróbb, legjelentéktelenebbnek tűnő döntései is visszahatnak a turizmus alakulására. Ezért kiemelten fontos, hogy a városi vezetést folyamatosan tájékoztassuk a szakmánkban előforduló jelenségekről, problémákról- ez aktív helyi közreműködést igényel.

A fenti indokok azt követelik tőlem, hogy mindezen figyelmen kívül hagyott kérdésekre választ találjak. A vizsgálat tárgyát képezi tehát a vállalkozói szféra, a lakosság aktív turizmushoz való hozzáállása, a kisebbségek problémái és az önkormányzat szerepe, a ki nem használt erőforrások, valamint az infrastruktúra hiánya.

                                                                                         Király Zoltán
                                                 közgazdász idgenforgalmi-és szálloda szakon

Publikálta
null
Állatorvosok
 • Dr. Kovács Ilona
 • Dr. Varga Ferenc
Biztosítók
 • Generali Biztositó Rt.
 • Hungária Biztositó Rt.
Bölcsődék
 • 1.sz. Bölcsöde
 • 2.sz. Bölcsöde
 • 3.sz. Bölcsöde
Brókerek
Egyesület
 • Gödöllő és Környéke Turisztikai Egyesület
 • Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
 • Margita 344,2 Turisztikai Egyesület
Egyházközség
 • Gödöllői Baptista Gyülekezet
 • Gödöllői Evangélikus Egyházközség
 • Gödöllői Református Egyházközség
 • Görög Katolikus Szervezőlelkészség
 • Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközösség
 • Premontrei Perjelség
 • Római Katolikus Egyházközség
Fitness & Sport
Fogorvosok
Gyermekorvosok
 • Dr. Gálfi Zoltán
 • Dr. Pédery Zsuzsa
 • Dr. Solymos Katalin
 • Dr. Szatmári Elek
 • Dr. Tóth Mária
Gyógyszertárak
 • Belvárosi Kígyó Patika
 • Blahai Patika
 • Egyetemi Gyógyszertár
 • Máriabesnyői Gyógyszertár
 • Medicina Gyógyszertár
Háziorvosok
 • Dr. Biacsi Zsuzsanna
 • Dr. Kiss István
 • Dr. Kövesi Margit
 • Dr. Mészöly Jenő
 • Dr. Németh Julianna
 • Dr. Oravecz László
 • Dr. Rőder Rita
 • Dr. Shafigul Islam
 • Dr. Szkalák Ilona
 • Dr. Tőke István
Helyilap
Idegenforgalom
 • Champion Travel Utazási Iroda
 • Gödöllői Királyi Kastély
 • IBUSZ Utazási Iroda
 • LA GROTTA /BÉNYIBUSZ, Utazási Iroda
 • SUBA &SILVER TOURS, Utazási Iroda
Internet-szolgáltatások
Intézmények
 • ÁNTSZ
 • Gödöllői Polgárőr Egyesület
 • Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
 • Gödöllői Városi Múzeum
 • Gyermekfogászat
 • Kalória Kht.
 • Mentőállomás
 • Nevelési Tanácsadó
 • OVSZ Gödöllői Területi Vérellátó
 • Pest Megyei Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége
 • Petőfi Sándor Műv.Központ Kht.
 • Polgármesteri Hivatal
 • Pszichiátriai Gondozó
 • Számadó
 • Távhő Kft.
 • Tormay Károly Egészségügyi Központ
 • Tüdőgondozó Intézet
 • Városi Polgármesteri Hivatal
 • Városi Rendőrkapitányság
 • Városi Tűzoltóság
 • VÜSZI Kht.
Iskolák
 • Damjanich János Általános Iskola
 • Erkel Ferenc Általános Iskola
 • Frederic Chopin Zeneiskola
 • Hajós Alfréd Általános Iskola
 • Logopédiai Intézet és Általános Iskola
 • Madách Imre Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium
 • Montágh Imre Általános Iskola
 • Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Premontrei Szent Norbert Gimnázium
 • Promt Kft.
 • Református Líceum
 • Studio ONLINE Nyelviskola
 • Szent Imre Katolikus Általános Iskola
 • Szent István Egyetem
 • Török Ignác Gimnázium
 • Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti Alapfokú Intézmény
Jegyző
 • Dr. Nánási Éva
Kereskedelem
 • Áfész-Elszer Kft. Nissan Márkakereskedés
 • ÁRKUS 2000 Kft.
 • ARZENÁL ÁRUHÁZ
 • Barkácsbolt
 • EUROCOMP F.B.A. Kft. Számítógép értékesítés
 • Ferenczi Holland Bútor
 • FIAT DARÁZS Márkakereskedés és Szervíz
 • Lakosz Kft. Hyundai Márkakereskedés és Szervíz
 • OPEL GAÁL Márkakereskedés és Szervíz
 • Raab Karcher Építőanyag kereskedés
 • Surányi Műszaki Áruház
 • SUZUKI BENKŐ
 • Volkswagen Márkakereskedés
Kistérségek
Könyvelő Irodák
Media/ újságírás
Országgyűlési képviselő
Óvodák
 • Egyetem téri Óvoda
 • Játékkuckó Kht.Magánóvoda
 • Kazinczy körúti Óvoda
 • Marinovics utcai Óvoda
 • Mókus Odú Alapítvány Magánóvoda
 • Palota-kerti Óvoda
 • Szabad Waldorf Óvoda
 • Szent János utcai Óvoda
 • Táncsics Mihály úti Óvoda
 • Tisza utcai Óvoda
 • Tudásfa Tanoda Alapítványi Óvoda
Pénzintézetek
 • Budapest Bank Rt.
 • Citi Bank Rt.
Sport
 • GEAC
 • Gödöllői Bocskai SE
 • Gödöllői Futsal Klub
 • Gödöllői Góliát DSE
 • Gödöllői KC
 • Gödöllői Röplabda Club
 • Kispályás Labdarúgó Bizottság
 • Real Sec Olimpiai Taekwon do Egyesület
Szakorvosi magánrendelés
 • Dr. Gerő György Szülész, nőgyógyász oszt.vez. főorvos
 • Dr. Gyenge Mátyás Belgyógyász
 • Dr. Gyetván János Sebész, plasztikai sebész
 • Dr. Jakab György Fül-orr-gégész Főorvos
 • Dr. Stavridis Diagóras Szülész, nőgyógyász főorvos
 • Dr. Szekeres Györgyi Ideggyógyász szakorvos, Pszichoterapeuta
 • Dr Szabó László Szülész, nőgyógyász főorvos
 • Tóth Edit Gyermekpszichológus
Szociális Intézmények
 • Egyesített Szociális Intézmény
 • Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti szolgálat
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • Magyar Vöröskereszt
 • Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Aszód-Gödöllő Körzete
 • Nagycsaládosok Gödöllői Egyesülete
Szolgáltatás
 • ARI ZÓNA Kozmetikai Stúdió
 • Budapesti Elektromos Művek Rt.
 • Cablenet Rt.
 • Duna Menti Regionális Vízmű Rt. Gödöllői Igazgatósága
 • ELMŰ SZOLG Kft.
 • Fibernet Rt.
 • Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft
 • INVITEL Ügyfélszolgálati iroda
 • M Szabó és Társai Bt. Temetkezés
 • PAX Temetkezési Iroda
 • Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.
Területfejlesztési Önkormányzati Társulások
Ügyvédek, közjegyzők
 • dr. Boros Andrea Ügyvéd
Választókerület(ek)
Vállalkozások
 • 2B Supply Management Kft.
 • Barkács Center
 • Bényibusz Kft.
 • CÉH-94 Építőipari és Kereskedelmi Bt.
 • CERES MG Bt.
 • Első Hókristály Kft. Klímaberendezések
 • FŐNIX Ingatlan Bt.
 • GENTISCHER és Tsa Kft.
 • H&SZ CONTROLLING Kft.
 • HOMOKI és TÁRSA Gépjárművezető Kft.
 • ILI Nemzetközi Nyelvek Intézete
 • KAS 94 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Kastély Pálmaház-Tulipa Kertészet
 • KERTVILL 2000 Bt.
 • KVADRÁT Ingatlanforgalmazó Kft.
 • LIPCSEY Ingatlanközvetítés
 • M3 ROAD Kft. Tűz és Munkavédelem, Ruhaipar
 • Net-Lupus Kft.
 • PARCELLA, Térképkészítés
 • Patkó Lajos Karosszérialakatos és fényezőmester
 • Patócs Autóház, Márkakereskedés és Szervíz
 • PAX-SZÁM Kft. Takarítás
 • Pelikán Taxi Bt.
 • Rab Péterné Virágkötő
 • Ruppert Károly Tűzikovács
 • SÓLYOM-TRANS Kft.
 • Szabó Sándor Víz,-gáz,-központifűtés-szerelő
 • TAX-MAX Könyvelő Iroda
 • TIREX TÁJFUN Bt. Munka és védőruha
 • Travel Assistant
 • TTkV Kft.
Vendéglátóhely
 • Sulyán Pál Cukrászmester
Weblap készítés